تماس با آگهیا

تیم مدیریت سایت آگهیا آماده پاسخگویی به هر سوال،انتقاد و پیشنهاد از طرف شما دوستان عزیز می باشد.

لطفا ما را در بهبود آگهیا یاری نمائید.     I n f o @ a g a h i a . i r 

 

همچنین از طریق سامانه پیامک به شماره 10001065333345 میتوانید انتقادات یا پیشنهادات خود را ارسال نمایید.